Меню Закрити

Кадровий склад

Навчальний процес у Дубенській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад, здатний навчати та виховувати студентів на рівні сучасних вимог, який дозволяє забезпечити повноцінну підготовку конкурентоспроможніх фахівців». Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця відповідного рівня.

Навчально-виховний процес у Дубенській філії Університету «Україна» зійснюють 96 науково-педагогічних працівників, із них на постійній основі працюють 57 осіб, сумісників – 39, у тому числі:

  • докторів наук, професорів- 6, із них 4 на постійній основі;
  • кандидатів наук, доцентів – 31, із них 19 на постійній основі;
  • без наукових ступенів та вчених звань – 45, із них 33 на постійній основі.

У 6 локальних центрах дистанційного навчання (ЛЦДН) працює за сумісництвом 370 викладачів – консультантів.

Навчально-допоміжний персонал становить 63 особи, з них на постійній основі працює 47, адміністративно-господарський – 16 осіб, із них 15 штатних, допоміжний персонал становить 7 осіб, які працюють на постійній основі.

Професорсько-викладацький склад постійно підвищує рівень науково-теоретичної та науково-методичної кваліфікації, приймаючи участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій і семінарів, а також проходячи стажування у вищих навчальних закладах.

Адміністрацією ведеться постійна планомірна робота по залученню до навчально-виховного процесу науковців, фахівців із досвідом практичної роботи. Так, щороку оголошуються та проводяться конкурси на заміщення вакантних посад. В результаті кадровий склад поповнюється новими особистостями, які забезпечують повноцінну підготовку майбутніх фахівців. Крім того, адміністрація Дубенської філії сприяє навчанню в аспірантурі Університету «Україна» та інших навчальних закладів обдарованої, творчої ініціативної молоді з метою забезпечення в майбутньому навчального процесу необхідними кадрами. Серед них , Іващенко Тетяна Василівна – аспірант Університету «Україна», Бондарчук Наталія Олександрівна –аспірант Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, Орлова Окана Петрівна – аспірант Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Даниленко Мирослава Платонівна – аспірант Національного університету “Острозька академія”, Радько Оксана Григорівна – аспірант Національного університету “Острозька академія”