Напрями підготовки

Перелік напрямів підготовки освітнього ступеня «бакалавр»

Галузь знань Напрям підготовки Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість навчання за рік, грн
Шифр Найменування Шифр Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 20 20 4 р. 4 р. 8600 7300
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 25 25 4 р. 4 р. 8600 7300
072 Фінанси,банківська справа та страхування 25 25 4 р. 4 р. 8600 7300
08 Право 081 Право 25 25 4 р. 4 р. 11400 9700
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 50 30 4 р. 4 р. 8600 7300