Портфоліо освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”


І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія

123-kompyuterna-inzheneriya-bakalavr

Освітньо-професійна програма

ОП-бакалавр-123-Компютерна-інженерія-1

Навчальні плани

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів


Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)

Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

Ознайомча практика

Навчальна практика

Технологічна практика

Переддипломна практика

Кадровий склад

Перелік баз практики

Наукова робота студентів

Підсумкова атестація

Тематика курсових робіт

Тематика бакалаврської кваліфікаційної роботи