Портфоліо освітньої програми “Облік і оподаткування”

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування

071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr

Освітня програма

071_Oblik_opodatkuvannia_2019_Б

Навчальний план 2019

071_Oblik_B_DuF_24_07_19.xls

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ. Начально-методичне забезпечення освітніх компонентів

Робочі рограми навчальних дисциплін

Анотації дисциплін

анотації-дисциплін-Облік-перетворено

ІV. Кадровий склад

V. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

Перелік наукових праць студентів

Перелік-наукових-публікацій-студентів-18-19-перетворено

Програми наукових і навчально-методичних заходів

VIІІ. Підсумкова атестація

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

PDF Embedder requires a url attribute