Портфоліо освітньої програми 081″Право” освітнього ступеня бакалавр

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 Право

081-pravo-bakalavr_стандарт

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін

http://vo.ukraine.edu.ua/course/index.php?categoryid=352

3.3. Анотації дисциплін

https://ab.uu.edu.ua/eduspec-alphabet

ІV. Кадровий склад

V. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів
Перелік-наукових-публікацій-студентів-18-19-перетворено

VIІІ. Підсумкова атестація

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

Х. Інше