Портфоліо освітньої програми “Фінанси, банківська справа і страхування” освітнього рівня бакалавр


І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа і страхування

2019-11-05-072-finansi-bankivska-sprava-ta-strakhuvannya-bakalavr

Освітня програма

ОП-072-Фін-банк-справа-та-страхув-Бакалавр

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

Робочі програми навчальних дисциплін

Анотації дисциплін

Анотації-дисциплін-Фінанси

ІV. Кадровий склад

V. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

VIІ. Наукова робота студентів

Перелік наукових праць студентів

Перелік-наукових-публікацій-студентів-18-19-перетворено

VIІІ. Підсумкова атестація

ІХ. Гарантії якості освітньої програми