Кадровий склад

Навчальний процес у Дубенській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад, здатний навчати та виховувати студентів на рівні сучасних вимог, який дозволяє забезпечити повноцінну підготовку конкурентоспроможніх фахівців». Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця відповідного рівня.

Навчально – виховний процес у Дубенській філії Університету «Україна» здійснюють 26 науково-педагогічних працівників.

Навчально – допоміжний та адміністративний  персонал становить 10 чол.

Професорсько-викладацький склад постійно підвищує рівень науково-теоретичної та науково-методичної кваліфікації, приймаючи участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій і семінарів, а також проходячи стажування у вищих навчальних закладах.

Адміністрацією ведеться постійна планомірна робота по залученню до навчально-виховного процесу науковців, фахівців із досвідом практичної роботи. Так, щороку оголошуються та проводяться конкурси на заміщення вакантних посад. В результаті кадровий склад поповнюється новими особистостями, які забезпечують повноцінну підготовку майбутніх фахівців. Крім того, адміністрація Дубенської філії сприяє навчанню в аспірантурі Університету «Україна» та інших навчальних закладів обдарованої, творчої ініціативної молоді з метою забезпечення в майбутньому навчального процесу необхідними кадрами.