Терміни етапів вступу

  1. Для вступу на перший курс для здобуття бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року
05 вересня
2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет «Україна»     18:00 08 серпня
2022 року
19 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання   18:00
23 серпня 2022 року
Строки проведення Університетом “Україна” сесії творчих конкурсів 09-16
серпня
2022 року
  20-27 вересня 2022 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід
09-16
серпня
2022 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань
09-16
серпня
2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 02 вересня 2022 року 29 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року не пізніше 01 жовтня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня.

Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня.

  • Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року 05 вересня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання   18:00 23 серпня 2022 року     19 вересня 2022 року
Строки проведення вступних випробувань 24 – 30 серпня 2022 року 20-27 вересня 2022 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше18:00 07 вересня 2022 року 29 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року не пізніше 01 жовтня 2022року
  • Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування   16 серпня – 18.00 15 вересня 2022 року
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 27 червня – 18:00 18 липня 2022 року
Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання) 16 – 23 серпня 2022 року
Терміни      оприлюднення    рейтингового списку вступників не пізніше 20 вересня 2022 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2022 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Примітка 1. Для вступників на основі:

  1. освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра;
  2. ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра;
  3. освітнього ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму здобуття освіти відбувається з 14 по 21 березня та з 01 по 11 листопада 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 22 по 26 березня та з 14 по 18 листопада 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників – не пізніше 29 березня та 28 листопада 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2022 року.

Примітка 2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для

здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 05 по 19 вересня 2022 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 20 по 27 вересня 2022 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 вересня 2022 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 01 жовтня 2021 року.