Терміни етапів вступу

  1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відривувід виробництва
вступники на основі повноїзагальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/аботворчі конкурси, що проводить Університет «Україна»     18 год. 00 хв. 16 серпня 2020 року         03 вересня 2020 року
Закінчення прийомузаяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання   18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 року
Строки проведення сесії творчих конкурсів 13 – 22 серпня 2020 року                                                                                                                             04-10 вересня 2020 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 16 – 18 серпня 2020 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 17 – 22 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не раніше 12 год. 00 хв. 06 вересня 2020 року 11 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року          не раніше 18 вересня 2020року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 1 серпня. Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 30 серпня

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такістроки:

  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання   18 год. 00 хв. 22 серпня 2020 року     03 вересня 2020 року
Строки проведення вступних випробувань 25 – 31 серпня 2020 року 04 – 10 вересня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 12 год. 00 хв. 01 вересня 2020 року 11 вересня 2020 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2020 року 18 вересня 2020 року