Терміни етапів вступу

  1. Для вступу на перший курс для здобуття бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет «Україна»     18 год. 00 хв. 16 липня 2021 року         03 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які  вступають за результатами  зовнішнього незалежного оцінювання   18 год. 00 хв. 23 липня 2021 року
Строки проведення сесії творчих конкурсів 14 – 23 липня 2021 року       04-10 вересня 2021 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 17 – 19 липня 2021 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 24 – 30 липня 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не раніше 12.00 10 серпня 2021 року 13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2021 року не раніше 20  вересня 2021 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Медичні огляди та інші процедури, якщо це викликано встановленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 липня.

  • Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року 16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання   18 год. 00 хв. 23 липня 2021 року     03 вересня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань 24 – 30 липня 2021 року 04 – 10 вересня 2021 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників не раніше 12 год. 00 хв. 10 серпня 2021 року 13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2021 року не раніше 20 вересня  2021 року
  • Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:
  Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування   05 – 23 липня 2021 року
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування 11 травня – 18:00 03 червня 2021 року
Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання) 22 – 25 червня  2021 року
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) 30 червня 2021 року
Єдине фахове вступне випробування за спеціальністю 081 «Право» (ЄФВВ) 02 липня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів. 19-30 липня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит або які вступають на основі вступних іспитів   19-30 липня 2021 року
Терміни      оприлюднення    рейтингового списку вступників не пізніше 08 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2021 року

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Примітка 1. Для вступників на основі:

  1. освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра;
  2. ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра;
  3. ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 19 березня та з 01 по 12 листопада 2021 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 20 по 25 березня та з 13 по 19 листопада 2021 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 березня та 26 листопада 2021 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2021 року.

Примітка 2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для

здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 19 березня та з 01 по 12 листопада 2021 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 20 по 25 березня та з 13 по 19 листопада 2021 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 березня та 26 листопада 2021 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2021 року.