Терміни етапів вступу

1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

5 серпня 2019 року

4 листопада 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні та творчі конкурси, що проводить Університет «Україна»

до 18:00

16 липня 2019 року

3 вересня 2019 року

15 листопада 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

до 18:00

22 липня 2019 року

Строки проведення творчих конкурсів

1 – 10 липня 2019 року

4 – 10 вересня 2019 року

18 – 22 листопада 2019 року

Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 17 – 19 липня 2019 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань

17 – 22 липня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не раніше 12 год. 00 хв.

01 серпня 2019 року

11 вересня 2019 року

не пізніше 26 листопада 2019 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2019 року

18 вересня 2019 року

не пізніше 30 листопада 2019 року

2. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

5 серпня 2019 року

4 листопада 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування

18:00

22 липня 2019 року

3 вересня 2019 року

15 листопада 2019 року

Строки проведення вступних випробувань

23 – 30 липня 2019 року

4 – 10 вересня 2019 року

18 – 22 листопада 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не раніше 12:00

1 серпня 2019 року

11 вересня 2019 року

не пізніше 26 листопада 2019 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше

30 вересня 2019 року

18 вересня 2019 року

не пізніше 30 листопада 2019 року