Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс бакалаврату

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на ІІ (ІІІ) курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Напрями підготовки освітнього ступеня бакалавра Фахове випробування Курс

Термін навчання

Назва

Код Код

Назва

технологічна освіта 5.01010301 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Фахове вступне випробування

3 курс

2 р.

видавнича справа та редагування 5.03030301
соціальна педагогіка 5.01010601
діловодство 5.02010501
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
маркетингова діяльність 5.03050701
туристичне обслуговування 5.14010301
комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації 5.05150103
Інші спеціальності  

Фахове вступне випробування

Додатково

Українська мова

2 курс

3 р.

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 071 Облік і оподаткування

Фахове вступне випробування

3 курс

2 р.

економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація виробництва 5.03060101
Інші спеціальності  

Фахове вступне випробування

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

3 р.

інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фахове вступне випробування

3 курс

2 р.

економіка підприємства 5.03050401
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
організація виробництва 5.03060101
Інші спеціальності  

Фахове вступне випробування

Додатково

Історія економіки та економічної думки

2 курс

3 р.

правознавство 5.03040101 081 Право

Фахове вступне випробування

3 курс

2 р.

правоохоронна діяльність 5.03040201
Інші спеціальності  

Фахове вступне випробування

Додатково

Теорія держави і права

2 курс

3 р.

обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201 123 Комп’ютерна інженерія

Фахове вступне випробування

3 курс

2 р.

обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102
Інші спеціальності  

Фахове вступне випробування

Додатково

Математика

2 курс

3 р.

Програма співбесіди зі вступниками настарші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою