Характеристика спеціальностей

Право

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння 40 навчальних дисциплін.

Юрист призначений для роботи в:

 • органах юстиції,
 • судових і правоохоронних органах,
 • органах РАЦС,
 • органах державної виконавчої   влади    і
  місцевого самоврядування,
 • юридичній і кадровій службі підприємств, установ, організацій усіх форм власності і видів господарювання,
 • органах адвокатури та прокуратури.

Метою професійної діяльності юриста є охорона та захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб усіх форм власності, держави, сприяння зміцненню законності і правопорядку,.

Студент під час навчання може обрати таку спеціалізацію:

 • право;
 • митне право.

Облік і оподаткування

Бухгалтерія – мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії.

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння 58 навчальних дисциплін.

Фахівець зі спеціальності «Облік і оподаткування» може обіймати такі посади:

 • конторського службовця (бухгалтерія),
 • обліковця (реєстрація бухгалтерських даних),
 • бухгалтера,
 • касира у банку, інкасатора,
 • касира-експерта,
 • інспектора з основної діяльності,
 • інспектора-ревізора,
 • контролера-оператора,
 • брокера із заставних і фінансових операцій,
 • інспектора інвентаризації,
 • представника з реклами,
 • брокера і дилера з цінних паперів.

Бухгалтерський облік здебільшого називають мовою бізнесу. І це справді так. Адже він широко використовується у діловому світі для опису ділових стосунків між різними підприємствами.

Головне завдання бухгалтерів – інтеграція поглядів і напрямків, створення загальної теорії бухгалтерського обліку.

Фінанси, банківська справа та страхування

Економіст-фінансист підготовлений для виконання різноманітних організаційно-управлінських функцій в усіх галузях економічної діяльності.

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння 58 навчальних дисциплін.

Фахівці з фінансів, банківської справи та страхування можуть призначатися на роботу:

 • у фінансових управліннях,
 • у державних податкових адміністраціях,
 • у контрольно-ревізійній службі,
 • у відділах місцевих державних адміністрацій,
 • у бюджетних установах і організаціях,
 • на підприємствах і в організаціях різних форм власності,
 • у банківських структурах.

Фахівці з фінансів, банківської справи та страхування можуть працювати на посадах бухгалтера, бухгалтера – ревізора, касира, дилера, інспектора митної служби, брокера із заставних та фінансових операцій, страхового агента, державного податкового інспектора.

Метою професійної діяльності фінансиста є ефективне використання грошей, інших фінансово-кредитних інструментів у процесі розподілу і споживання, а також застосування методів аналізу та оцінки грошової і фінансово-кредитної політики в умовах ринкової економіки.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Кожне підприємство, установа, організація або фірма не обходяться без адміністратора.

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння 68 навчальних дисциплін.

Ви досконало оволодієте українською мовою, знатимете діловодство, іноземну мову, офіс-менеджмент, навчитесь використовувати сучасну оргтехніку, а також опануєте сучасні комп’ютерні технології і зможете працювати на останніх моделях комп’ютерів.

Секретар – перший помічник керівника.

Фахівець з інформаційної, бібліотечної та архівної справи повинен мати свій стиль у поведінці, спілкуванні, одязі, бути всебічно розвиненою і гармонійною особистістю. Розвинути ці якості вам допоможуть наші викладачі.

По закінченні Ви можете обіймати посади:

 • завідувача канцелярії, архіву, машбюро;
 • інспектора по кадрах, по контролю за виконанням доручень;
 • архіваріуса, діловода, секретаря-референта;
 • секретаря колегії, науково-технічної, наукової, художньо-технічної ради;
 • секретаря судового засідання;
 • відповідального секретаря редакції;
 • керуючого справами виконавчого комітету, комітету організацій, установ та підприємств;
 • керівника в інформаційно-аналітичних центрах адміністрації, державної влади, управлінь, міністерств, відомств, наукових установ, культурно-освітніх закладів, корпорацій;
 • державного службовця.

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія — це навчальна дисципліна, що об’єднує інформатику та комп’ютерні мережеві технології, частини електротехніки та програмної інженерії, необхідні для проектування та розроблення комп’ютерних систем, тобто апаратного та програмного забезпечення[1].

Комп’ютерні інженери, як правило, мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Також вони отримують глибокі знання з таких областей як, наприклад , математичний аналіз. Тому фахівці з комп’ютерної інженерії можуть виконують такі завдання:

 • розроблення прикладного та системного програмного забезпечення;
 • розроблення програмного забезпечення для вбудованих комп’ютерних систем;
 • проектування мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв;
 • розроблення аналогових та гібридних плат;
 • проведення досліджень для робототехніки — синтезу систем керування двигунами, давачами та іншим устаткуванням;
 • проектування, налагодження та обслуговування комп’ютерних мереж;
 • розробка операційних системта інших системних програм.