Спеціальності

Галузь знань Спеціальності Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Шифр Найменування Шифр Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 10 30 4 р. 4 р.
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 10 40 4 р. 4 р.
072 Фінанси,банківська справа та страхування 10 40 4 р. 4 р.
08 Право 081 Право 10 40 4 р. 4 р.
12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 10 40 4 р. 4 р.