Про нас

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» функціонує з 1998 року. За цей період одночасно з розвитком базової структури у м. Києві створено по всій Україні розгалужену структуру університету з 35 підрозділів.

За 19 років свого існування університет перетворився на потужний сучасний ВНЗ, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів із 45-ти спеціальностей. Контингент студентів включно з територіально відокремленими структурними підрозділами складає на сьогодні понад 15 тис. осіб, із них близько 7% становить молодь із особливими потребами.

Дубно — місто із 900-річною історією над мальовничою річкою Іквою, значний історичний, культурний та освітній центр Волині. Становлення та розвиток міста нерозривно пов’язані з діяльністю родини князів Острозьких.

Продовжуючи славні традиції Острозьких, дбаючи про належний розвиток освіти, Дубенська міська рада у 2003 році стала співзасновником університету. Для повноцінного та ефективного навчального процесу Дубенська міська рада передала у власність філії приміщення по вул. Шевченка, 14, де ми відсвяткували новосілля у 2005 році.

Дубенська філія як структурний підрозділ Університету «Україна» — перший вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації на теренах Дубенщини з якісною доступною освітою для сучасної молоді, котра прагне повної особистісної самореалізації на користь суспільства.

Нині ми здійснюємо підготовку близько 400 фахівців, при цьому вручили дипломи державного зразка за період свого існування 1696 випускникам, із них 72 особи – інваліди, сироти, діти з соціально незахищених сімей.

Навчання проводиться за cпеціальностями: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 071 «Облік і оподаткування», 123 «Комп’ютерна інженерія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 081 «Право».

В університеті діє гнучка система пільг і знижок в системі оплати за навчання.

Місія Дубенської філії Університету «Україна» полягає в тому, щоб:

– створювати належні умови для здобуття якісної, конкурентоспроможної вищої освіти відповідно до вимог ринку праці сучасного постіндустріального, інформаційного суспільства;

– готувати високопрофесійних, морально стійких, патріотичних фахівців, здатних ефективно працювати і навчатись протягом життя, шляхом органічного поєднання їх самостійної, систематичної, навчальної, пошуково-дослідницької, громадської діяльності та якісної викладацької й виховної роботи;

– орієнтувати Дубенську філію Університету «Україна» на творення майбутнього як соціальної інституції, яка є

осередком освітньо-культурного розвитку м. Дубно.

Дубенська філія реалізує цю місію зусиллями усієї академічної спільноти, яку становлять науково-педагогічні

працівники, студенти, інші працівники університету, а також випускники, особи, що нагороджені відзнаками університету.

Університет утверджує право кожного бути учасником єдиного Європейського освітнього простору, втілюючи у всіх видах діяльності гуманістичні ідеї та духовні цінності сучасної цивілізації.