Інформаційний лист-повідомлення про науково-практичну конференцію

ЗАПРОШЕННЯ

Шановні студенти,

аспіранти та викладачі!

Запрошуємо Вас взяти участь

у VI Звітній науково-практичній конференції

«Наукові дослідження молоді»,

яка відбудеться 27 березня 2014 р. за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка, 14.

 

Основні напрямки роботи конференції:

  1. Реформування національної економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях.
  2. Правові проблеми реалізації антикризових заходів в Україні.
  3. Гуманітарні особливості та документально-інформаційні технології розвитку суспільства в умовах глобалізації.

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Дубенська філія

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Дубенська міська рада

Управління освіти і науки

Рівненської обласної державної адміністрації

 

Орієнтовний план роботи

Заїзд учасників конференції –

27 березня 2014 р.

Реєстрація учасників – 9.00 – 10.00.

Пленарне засідання – 10.00 – 12. 00.

Кава-брейк – 12.00. – 12.30.

Робота секцій – 12.30 – 15.30.

Підведення підсумків конференції –

15.30 – 16.00

16.00 – від’їзд учасників.

Дубно –27 березня 2014 р.

 

ВИМОГИ

ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

У збірнику матеріалів конференції публікуватимуться лише ті тексти (тези доповідей), що підготовлені в форматі MS WORD 98–2003 (.doc) і відповідають такими вимогам:

– обсяг 2–3 сторінки формату А 4; – поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; – міжрядковий інтервал – одинарний;

– перший абзац – прізвище та ініціали автора(ів) – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний;

– другий абзац – назва навчального закладу – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, курсив;

– третій абзац – назва тез – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний, всі великі; після назви – пробіл (пустий рядок);

– після тексту тез – пробіл (пустий рядок);

– список літератури – Список використаних джерел – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний;

– рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки; Рис.1. Назва – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний;

– таблиці: Таблиця 1 – по правому краю сторінки; шрифт Times New Roman, 14 пт, звичайний; Назва таблиці – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 14 пт, напівжирний.

 

УВАГА!

Проїзд і харчування учасники конференції оплачують самостійно. При потребі можливе бронювання місць у гуртожитку. Прохання потурбуватися за квитки заздалегідь.

Електронний варіант тез і заявки для участі в конференції надсилати до 1 березня 2014 р. на електронну адресу: nauk_viddil@ukr.net, тел: (03656) 3–25–52. За детальною інформацією звертатися до начальника відділу наукової роботи Постельжука Олександра Петровича – тел. 093–404–92–44.

Організаційний внесок становить 60 грн.

Організаційний внесок включає часткові витрати на проведення конференції та видання збірника тез.

 

Оплату здійснювати за реквізитами:

Дубенська філія ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”

код ЗКПО 33261561

ПАТ “КБ “Надра”

р/р 26008040638001

МФО 380764

Призначення платежу: оргвнесок за участь у конференції (П.І.П).

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ПІБ автора(ів)
Назва ВНЗ
Курс навчання чи аспірантури, спеціальність
Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання
ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника
Назва доповіді
Секція
Телефон, e-mail
Потреба у місці для проживання (так, ні)
Необхідність у технічних засобах (вказати в яких)