Науковий полілог в Університеті “Україна”

Розвиток сучасного суспільства у багатьох сферах характеризується різноманітними проблемами, вирішення яких є складним завданням на сьогодні. Органи державної влади, спеціалісти певних галузей, самі громадяни як учасники соціокультурних, політичних, економіко-правових, технологічних процесів задля подальшого покращення умов суспільного життя повинні долати існуючі негативи. У цьому їм значною мірою допомагають науковці, котрі спрямовують свій творчий потенціал не тільки на здійснення відповідного моніторингу соціальних систем, аналіз причин виникнення проблем у їхньому середовищі, але й на пошук ефективних шляхів та механізмів виходу з них. Причому значні позитивні результати досягаються у ході креативної співпраці фахівців різних сфер наукового знання, що дозволяє не однобічно, а комплексно підійти до розгляду тих чи інших суспільних феноменів і підібрати найбільш оптимальний варіант для долання кризових явищ у соціальних системах.

Приклад такого творчого наукового полілогу був продемонстрований у Дубенській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» під час проведення ІІ Регіональної міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання», яка відбулась 28 березня 2013 року за сприяння та підтримки Академії економічних наук України, Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, Дубенської міської ради.

Географія учасників конференції була доволі строкатою. Переважну більшість становили науковці з різних вузів Рівненщини, а саме: Рівненського державного гуманітарного університету, Національного університету «Острозька академія», Рівненського національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету тощо. Окрім дубенчан, свої наукові

доповіді представили також професори, доценти, викладачі та студенти з навчальних закладів Луцька, Києва, Львова, Донецька, Дніпродзержинська, Криму. Серед сотні учасників конференції були присутні 6 докторів наук, 29 кандидатів наук, 12 аспірантів і здобувачів наукового ступеня. Пленарне засідання конференції було проведено у Державному історико-культурному заповіднику міста Дубна. З вітальним словом та побажаннями конструктивних наукових діалогів і плідних дискусій до учасників звернулись директор Дубенської філії Університету «Україна», Заслужений працівник освіти України В. П. Музика, радник міського голови м. Дубна В. П. Трифонова, директор Державного історико-культурного заповідника м. Дубна Л. С. Кічатий. З напрямками роботи конференції ознайомив головуючий – к.і.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін, начальник відділу наукової роботи Дубенської філії Університету «Україна» О. П. Постельжук. Згодом присутнім було запропоновано цікаві та змістовні доповіді д.е.н., професора, академіка Академії економічних наук України, відмінника освіти, завідувача кафедри фінансів і кредиту Дубенської філії Університету «Україна» М. В. Мальчик, к. тех. н., доцента кафедри політичних наук РДГУ Л. М. Кириленко, к. ю. н, доцента кафедри права Дубенської філії Університету «Україна» А. А.Попова, к.і.н., доцента кафедри міжнародної інформації та країнознавства Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету П. С. Долганова, к. і н., доцента кафедри політології, соціології і права НУВГП Я. П. Цецика, к. тех. н., доцента кафедри комп’ютерних систем і мереж Дубенської філії Університету «Україна» М. Т.Соломка.

Тематика виступів відзначалась актуальністю та різнобічністю: від розгляду економіко-правових аспектів розвитку сучасного суспільства до

аналізу його соціологічних та політичних напрямків. Піднімались також питання історичного минулого Волинського краю та новітніх технічних досягнень, зокрема у сфері штучного інтелекту. Після пленарного засідання учасники конференції здійснили екскурсію по Дубенському замку, відвідавши низку експозицій, зокрема нумізматичну, археологічну, етнографічну. Дуже сподобалась екскурсантам виставка зброї. Великі враження у них залишились після відвідин експозиції «Історія тортур і покарань». В цілому усі були дуже задоволені, особливо ті науковці, які відвідали наше місто вперше. Вони мали змогу впевнитись, що, окрім значного наукового потенціалу, воно має багату культурну та історичну спадщину. Слід відзначити, що організація теплого прийому гостей – учасників конференції, цікава екскурсія, що відкрила для декого з них нові, для багатьох – незнані раніше сторінки історії Дубенщини – заслуга директора Державного історико-культурного заповідника м. Дубна Леоніда Святославовича Кічатого, за що йому, та в його особі працівникам музейної установи, особлива вдячність. Подальша робота конференції продовжилась на секційних засіданнях за такими напрямками:

  1. 1. Проблеми та перспективи розвитку сучасної економіки.
    2. Правові аспекти ефективного використання ресурсів національної економіки України.
    3. Українська минувшина й сьогодення: історико-політичний та соціокультурний виміри.
    4. Інформаційні системи та технології, математичні методи та моделі.
    5. Документально-інформаційне забезпечення розвитку соціально-економічних систем.

У підсумку можна зазначити, що такі конференції сприяють розвитку перспективних наукових контактів, обміну цікавими ідеями, ознайомленню з новими проектами, які у подальшому, маємо надію, не залишаться теоретичною науковою спадщиною, а призведуть, після їх практичної реалізації, до отримання позитивних результатів у суспільному житті.

Даниленко М. П., бібліотекар